Verhaal informatie

Kent u ze… Deze problemen

 • Aanzienlijke jaarlijkse schade
 • Debiteur is met de “noorderzon” vertrokken
 • Debiteur betaalt niet voor de geleverde diensten en/of producten
 • Adres is niet correct, wat is het huidig verblijfsadres?
 • Complexe bedrijfsconstructies
 • Vorderingen -onnodig- moeten afbreken
 • Gedateerde (database) informatie i.p.v. actuele informatie

Onze diensten

 • Verhaalonderzoeken
 • Kredietonderzoeken
 • Adresverificatie
 • Huurderscheck
 • Steunvordering
 • Huisbezoek

Bovengenoemde heeft betrekking op natuurlijke- en rechtspersonen (Standaard-, Uitgebreid- en Diepgaande Onderzoeken).

Verhaalinformatie

Doeltreffend wordt nagegaan of, en hoe een vordering op uw debiteur te verhalen is. Om een gefundeerd oordeel te kunnen vormen omtrent een mogelijke beslaglegging of de verder te volgen procedure, wordt alle relevante informatie vermeld. Zo zijn niet alleen iemand zijn inkomsten en/of het bezit (on)roerende zaken van belang, maar ook de hoogte en/of de waarde daarvan. Ook de wetenschap of deze zaken al dan niet bezwaard c.q. verpand zijn is van groot belang. Binnen de verhaalkwesties onderscheiden we een standaard en een uitgebreid verhaalinformatie.

Dankzij een diepgaand onderzoek komt de onderste steen boven
Het diepgaand onderzoek is het meest complete product dat Incassobureau Midden Nederland levert. Hierbij worden kosten noch moeite bespaard om alles boven water te krijgen. Een standaard verhaalinformatie onderzoek vormt de uitgangspositie voor dit product. Vervolgens wordt er nog dieper op de materie ingegaan, waardoor altijd alle relevante informatie wordt vermeld. Hierdoor is een uitgebreid verhaalinformatie bij uitstek geschikt voor lastige verhaalkwesties. Ook wanneer er sprake is van fraude, ingewikkelde zakelijke constructies of simpelweg een hoge vordering, is een uitgebreid verhaalinformatie het aangewezen middel.

Waarom verhaalonderzoeken

Verhaalrapportages trekt men als u diensten of een product heeft geleverd en uw debiteur vervolgens niet betaalt. U kunt zich dan de kosten van een dure gerechtelijke procedure besparen door eerst te bezien of daadwerkelijk verhaal mogelijk is.

Kredietrapportages zijn korte indrukken van de financiële getrouwheid en moraliteit van rechtspersonen en natuurlijke pesonen. Uiterst nuttige informatie die bruikbaar is voor het aangaan van een relatie (bijvoorbeeld: huurder, leasen) of haalbaarheid van een vordering. Het risico op wanbetaling wordt geminimaliseerd!

Doelstelling

 • met deze investering bespaart u onnodige extra (juridische) kosten
 • het terugdringen van oninbare vorderingen
 • in kaart brengen financiële risico’s
 • minder financiële schade

Incassobureau Midden Nederland behoudt zich onder andere bezig met incasso advies ten behoeve van: 

 • Advocatuur
 • Incassobureau’s
 • Leasemaatschappijen
 • Kredietverstrekkers
 • Financieringsmaatschappijen
 • Detailhandel en retail
 • Nutsbedrijven
 • Het MKB

voorkomen is beter dan genezen

 


Informatie

085 8772527
info@incassobureaumiddennederland.nl

Incassobureau Midden Nederland, voor al uw incasso zaken!