Incassobureau en deurwaarder kosten

Hier vind u de Incassobureau en deurwaarder kosten van Incassobureau Midden Nederland. Als er een incassobureau of deurwaarder wordt ingeschakeld kost dit u geld. Er geldt een maximumtarief voor de incassokosten die u moet betalen. Dit geldt alleen voor de vorderingen die op of na 1 juli 2012 opeisbaar zijn geworden. Voordat u incassokosten moet betalen, moet de schuldeiser eerst een aanmaning hebben gestuurd. Deze aanmaning moet een betalingstermijn van minimaal 14 dagen hebben.

In deze aanmaning moet staan:

  • wat de gevolgen zijn als u niet op tijd betaalt;
  • hoeveel u dan moet betalen;
  • hoe hoog de eventuele btw is die over de incassokosten berekend wordt.

Betaalt u deze aanmaning niet op tijd? Dan mogen er incassokosten berekend worden. Het kan zijn dat de incassokosten anders worden genoemd. Bijvoorbeeld administratiekosten, storneringskosten, bureaukosten, aanmaankosten of buitengerechtelijke kosten. Het maakt niet uit hoe de kosten genoemd worden. Ook maakt het niet uit wie de kosten berekend; het totaalbedrag mag niet meer zijn dan het maximumtarief.

Tip:
Wilt u berekenen hoeveel incassokosten u maximaal moet betalen? Gebruik dan het rekenprogramma op Schuldinfo.nl/incassocalculator.

In de onderstaande tabel kunt u ook aflezen welk percentage de incassokosten maximaal mogen bedragen.

Hoofdsom Hoogte incassokosten*
Over de eerste € 2500 15% (minimaal € 40)
Over de volgende € 2500 10%
Over de volgende € 5000 5%
Over de volgende € 190.000 1%
Over het meerdere 0,5% (max. totaal € 6775)

*Soms verhoogd met BTW

Kosten deurwaarder

Als een deurwaarder een dagvaarding uitbrengt rekent hij naast incassokosten ook andere kosten. Voor de deurwaarder liggen de ambtelijke kosten vast. Ambtelijke kosten zijn de kosten voor het uitbrengen van dagvaardingen, het beslag leggen, en dergelijke. Voor de niet-ambtelijke werkzaamheden (zoals het innen van schulden) kan de deurwaarder zelf tarieven vaststellen. Wat de ambtelijke kosten zijn, vindt u hier.

 

Incassobureau Midden Nederland werkt op no cure, no pay basis. 


Informatie

085 8772527
info@incassobureaumiddennederland.nl

Incassobureau Midden Nederland, voor al uw incasso zaken!